Prøveleder

Fra A til Å
Innholdsfortegnelse Pålogging Infotavle Venteliste Sjekk av kandidatene Starte prøven Oversiktsside prøvegjennomføring Ekstra tid Pause Avvik Lev...
Wed, 20 Jan, 2021 at 12:37 PM
FAQ provledare
Finns det möjlighet att skapa möjlighet för en ”dummy” för provledare så att man på banan kan köra igenom ett par prov utan att dessa går in till jägarregi...
Mon, 22 Feb, 2021 at 10:35 AM