Prøveleder

Fra A til Å
Innholdsfortegnelse Pålogging Infotavle Venteliste Sjekk av kandidatene Starte prøven Oversiktsside prøvegjennomføring Ekstra tid Pause Avvik Lev...
Wed, 14 Sep, 2022 ved 8:50 AM
FAQ Provledare
Denne FAQen skal gi deg som er prøveleder i JEX hjelp til å løse problemer som kan oppstå før, under og etter en prøvegjennomføring. Du får svar på ofte ...
Wed, 2 Nov, 2022 ved 2:08 PM