Denne FAQen skal gi deg som er prøveleder i JEX hjelp til å løse problemer som kan oppstå før, under og etter en prøvegjennomføring. Du får svar på ofte stilte spørsmål, samt fremgangsmåte som forklarer hvordan du på egenhånd kan løse kjente problem som kan oppstå i provledarappen og kandidatappen.Provledarappen

 1. Jeg får opp dennes beskjeden: “Flera provtilfällen är öppna. Stäng gamla provtilfälle innan du startar nya.”

  • Alle tidligere prøvetilfeller må være avsluttet før man kan starte nye. Om du får opp denne feilmeldingen så er årsaken at forrige prøvetilfelle ikke er blitt riktig avsluttet. Det kan være flere årsaker til at dette skjer, men som regel har det skjedd fordi man har glemt å trykke på "Avslutta provtilfället" etter at forrige prøve var ferdig. For å avslutte forrige prøvetilfelle gjør man slik:

 2.  Kandidater henger igjen etter avsluttet prøvetilfelle

 3. Progresjonesbar som viser kandidatens fremgang under prøven har stoppet opp

 4. Ekstra tid

 5. Problem med start av prøve

 6. Provledar avbryter prøve med et uhell

 7. Provledar får ikke frem kandidatens prøveresultat eter ferdig prøve

 8. Återuppta provtilfelle fungerer ikke

 9. För att förkorta väntetiden mellan verifiering och provstart för att minimera risken för avvikelser kan man kontrollera t.ex ID och betalning för alla först och vänta med kontroll av enhetskod för samtliga i steg två? Ligger bockarna kvar om man bara gör klart två av tre kontroller och sedan ”släcker ner” den provtagaren?
  • Ja, provledare får utföra kontrollerna efter hur det passar resp grupp. Om det är smidigare på det viset ser jag inga problem. ”Bocken” kommer sitta kvar om man kryssar ner fönstret.


Kandidatappen

 1. Ulik enhetskode: Enhetskoden til kandidatens enhet samsvarer ikke med enhetskoden jeg ser i provledarappen. Hvordan løse dette?

  • Be kandidaten starte appen på ny/logge inn på ny. Når kandidaten har startet appen på ny, refresh siden i provledarappen og se om enhetskodene samsvarer nå.

  • Ta kontakt med Support om det ikke løser seg med omstart av kandidatappen

 2. Skjermen til kandidat blir svart/hvit, kandidat blir kastet ut av appen, eller prøven låser seg/stopper opp midt i prøven.

  • Be kandidaten starte appen på ny. alle progresjon og avgitte svar er lagret, så det er ingen fare for at noe går tapt om kandidaten logger ut og så inn igjen.

  • Sjekk nettverket. Er nettverket stabilt? Om nettverket er ustabilt så kan det føre til at prøven stopper opp, eller låser seg.

  • Sjekk at kandidaten har siste oppdatering appen. Om kandidaten må oppdatere appen til nyeste versjon, start appen på ny og prøv å starte prøven igjen.

  • Prøv en annen enhet om dere ikke får det til å fungere på kandidatens mobil/nettbrett.

  • Hvis ingen av nevnte alternativer fungerer, ta kontakt med oss på Support.

 3. Tappat uppkobling

  • Årsaken til at kandidaten får problem med "Tappat uppkobling" er som regel ustabilt nettverk i eksamenlokalet, eller lokale problemer med enheten til kandidaten.

  • Sjekk nettverket om flere kandidater opplever samme problem.

  • Om det bare er 1 eller ett par kandidater som opplever problemet: prøv å starte appen på ny, og eventuelt prøv å slå av/på enheten. 

 4. Kandidat får ikke opp resultat etter prøve

 5. Kandidat får ikke til å levere prøve

 6. Det mangler tekst/bilder i oppgaven/treg innlasting av oppgaver/problem med innlasting av prøveinnhold

 7. Feil navn/kode etter at kandidat har logget inn og startet prøve

 8. Prøvetid gikk ut før kandidat fikk levert prøven

 9. Kandidat får opp varsel om at andre apper er åpne

 10. Om det kommer ett telefonsamtal under pågående prov till en provtagare, blir det en gul avvikelse om man avvisar samtalet eller bryts provet?

  • Det beror lite på variant av telefon. I vissa modeller kan man svara via en notis, andra modeller tar över skärmen helt när det ringer och då kommer gul avvikelse att triggas. Det är viktigt att provledare INTE tillåter hörlurar/headset under prov, just med tanke på de modeller man kan svara i notisen. Viktigast av allt är såklart att provledare har full kontroll på alla provtagare i lokalen.
   Ett prov avbryts aldrig av systemet, det kan bara pausas. Det är alltid provledare som slutgiltigt avbryter ett prov.

 11. Varför ska ”automatiskt byte” av IP-adressen loggas som gul varning om betydelse saknas
  • Eftersom vissa telefoner ibland byter IP utan egentligen anledning så finns risk att prov pausas utan att provtagaren gjort något fel. Det kan leda till onödigt tjorv för provledaren som måste diskutera och starta upp provet igen. Vi har därför valt att denna avvikelse INTE ska generera paus. Men ändå valt att visa detta för provledaren, teoretiskt kan någon utanför lokalen kopplat upp sig mot provet som pågår, det är därför viktigt att ändå kontrollera hos den provtagaren där avvikelsen registrerats så att hen faktiskt själv skriver provet (väljer svarsalternativ, byter fråga osv)
 12. Om provtagarens enhet ”havererar”, går det att fortsätta genomföra påbörjat prov på en lånad enhet?
  • Ja, bara att ange personnummer igen och kontrollera enhetskoden på nytt. Viktigt att kunna ladda enheter under prov.Andre problem/spørsmål

 1. Papirprøve

  • Papirprøve er ikke lov å bruke lengre. Frem til 1.mai 2022 ble papirprøvene brukt om prøvested opplevde store tekniske problemer som forhindret kandidatene å bruke den digitale appen til å gjennomføre prøven. Fra og med 1.mai 2022 er det forbud å bruke papirprøven, og papirprøve regnes ikke som gyldig prøveforsøk. Prøver regnes bare som gyldige om de er tatt i den digitale appen, papirprøver skal derfor ikke under noen omstendigheter brukes lengre. Verken med eller uten godkjennelse.

 2. Dobbelregistrering av prøve

 3. Resultat ikke registrert i Jegerregisteret

 4. Finns det möjlighet att skapa möjlighet för en ”dummy” för provledare så att man på banan kan köra igenom ett par prov utan att dessa går in till jägarregistret?

  • Nej, tyvärr. Vi har inte möjlighet att ge behörigheter för provledare att testa innan skarpt prov. Vi föreslår att provledare i början bjuder in till små grupper av provtagare, kanske bara ett par stycken, för att sedan successivt öka till normalt antal deltagare. Supporten finns tillgänglig.
 5. Kan programmet läsa frågor och svar eller måste man ha någon som sitter med vid sidan av de med läs och skrivsvårigheter. Jag har inte uppfattat att möjligheten finns idag, men kanske en idé till utveckling?
  • Vi har valt att inte tillåta några hjälpmedel. Men här vet vi att vissa enheter har funktion att läsa upp den text som är på skärmen. Vi har INTE testat detta och vet därför inte exakt hur väl det fungerar. Ni på förbunden får jättegärna snappa upp om detta behov är stort, då kan vi börja testa de vanligaste uppläsarfunktionerna och rekommendera vissa. Men användandet ska då först godkännas och sedan övervakas av provledare.
 6. Känner systemet av t ex fjärrskrivbord?
  • Ja, vi detekterar det och aviserar provledaren. Återigen är det viktigt att provledaren har koll på provtagarna. Om något är misstänksamt så kan provledaren pausa en provtagares prov och be denne visa andra öppna appar. Pågår fusk ska prov avbrytas. Bästa är att inga andra appar alls körs i bakgrunden när provet startar.