Innholdsfortegnelse

Pålogging

Som prøveleder logger du på fra admin.jagarregistrettest.naturvardsverket.se med fødselsnummeret ditt. Velg deretter å logge inn for å utføre digitalt teoriprøve.


Du som har fler rättigheter i Jägarregistret måste välja roll. Om du ska examinera teoriprov -välj «Provledare -logga in för att utföra digitalt teoriprov»

Om du ska registrera resultat från t.ex. praktiska prov i jägarexamen välj «Provledare – Logga in och registrera resultat».

Dersom du har tilknyttet flere prøvesteder til din bruker vil du så måtte velge hvilket prøvested du skal avholde prøve ved i dag. Infotavle

Infotavlen kan inneholde viktig informasjon fra Naturvårdsverket. Les denne før du går videre til Ventelisten.Verifiseringsliste


Når kandidatene kommer til prøvebanen og skal registrere seg må du som prøveleder fortelle dem hvilken prøvebane de skal velge. Etter at de har valgt din prøvebane vil de dukke opp på din venteliste. 


Denne prøvebanen har tre kandidater som skal ta eksamen i dag: 


Sjekk av kandidatene

Før kandidatene kan starte den digitale prøven må du som prøveleder sjekke tre ting: 

 1. Identifikasjon
 2. Enhetskode
 3. Kvittering for betalt avgift


Klikk på et av navnene i ventelisten for å få opp sjekkboksene som skal hukes av. 

Sjekk at det er rett person som har registrert seg og huk av i boksen for Kontroll av fotolegitimasjon. 

For å sjekke Enhetskoden sammenligner du koden som er oppgitt på ventelisten med det kandidaten har på skjermen sin. Huk av om det stemmer. 

Huk deretter av for at at avgiften er betalt når du har sett kvittering for det.


I dette eksempelet er det kun sjekket identifikasjon. 


Enhetskoden må kontrolles mot det som står på kandidatens mobiltelefon eller leseplate. 


Når alle tre boksene er huket av kan du klikke på Legg til prøvetageren til prøve. 

Dersom prøvetageren likevel ikke skal ta prøven kan du klikke på Ta bort kandidaten fra prøven og han eller hun vil bli fjernet fra ventelisten. Starte prøven

Når alle kandidatene er sjekket klikker du på Starta provet. Kandidatene kan da klikke på en startknapp på sin enhet, og tiden vil starte når de gjør det. 

Du kan gå tilbake og legge til flere kandidater senere om du trenger det. 


Oversiktsside prøvegjennomføring


Kandidatene du har godkjent vil flyttes over til prøvesiden. I eksempelet under har ingen av kandidatene startet prøven. Når prøven er startet viser progresjonsbaren hvor langt de har kommet, og gjenstående tid viser hvor mye tid de har igjen. 

Ekstra tid

Dersom en kandidat har rett på ekstra tid kan du klikke deg inn på kandidaten og legge det til. Du skal kun skrive inn antallet minutter kandidaten skal ha ekstra. Etter at du har klikket Lagre vil tiden oppdatere seg. 

Det er mulig å gi ekstra tid flere ganger. 


Pause

Du som prøveleder kan pause prøven til kandidatene om du trenger det. Fra oversiktssiden kan du pause og gjenoppta alle prøvene. 

Du kan også pause en kandidat om gangen: klikk på navnet til kandidaten og klikk Pause. 


Prøver kan også bli automatisk pauset på grunn av avvik. Les mer om dette i neste avsnitt. 


Avvik

Systemet fanger opp en god del tekniske avvik. Om kandidaten for eksempel forlater appen eller tar et skjermbilde av et spørsmål vil det vise en varseltrekant i grensesnittet til prøveleder. 

Det deles inn i gult eller rødt avvik. 

 • Rødt avvik= setter kandidaten automatisk i pausemodus 
 • Gult avvik= kandidaten kan fortsette, men på det tredje gule avviket settes han eller hun i pausemodus

Om prøven er blitt pauset på grunn av avvik kan prøveleder starte prøven igjen for kandidaten fra kandidatvisningen. Det er mulig å legge inn avvik manuelt dersom det ikke er fanget opp av systemet. Det kan for eksempel være at kandidaten tok opp en lærebok eller spurte en annen om hjelp. 


Levering av prøve

Det finnes tre måter en prøve kan leveres på: 

 1. Kandidaten leverer prøven selv før tiden har gått ut
 2. Prøven leveres automatisk av systemet fordi tiden har gått ut
 3. Prøveleder avbryter prøven

For å lever en prøve manuelt må du klikke deg inn på den aktuelle kandidaten og klikke på Avbryt prøve.

Du må deretter bekrefte at du ønsker å avbryte. Det er ikke mulig å angre en innlevering!

 

Det kan være flere årsaker til at en prøveleder må levere en prøve. Det kan for eksempel være at en kandidat forlater prøvelokalet uten å levere, at kandidaten har tekniske problemer og ikke får levert, eller at kandidaten blir tatt i fusk. 


Godkjenne eller underkjenne et resultat

Når kandidatene leverer prøven vil du få opp en grønn knapp til høyre for kandidatene. Klikk på denne for å godkjenne eller underkjenne resultatet. Systemet regner automatisk ut om en kandidat har nok poeng for å bli godkjent eller ikke. I kandidatvisningen ser du av grafikken om prøven er preliminært godkjent eller om kandidaten ikke har nok poeng. Du som prøveleder må bekrefte resultatet, eller underkjenne det. Du skal kun underkjenne et resultat dersom det har vært avvik/ kandidaten har jukset. 


Derfor:

 • Har prøvegjennomføringen gått uten avvik skal du: Klikk på Bekreft resultatet. 
 • Har kandidaten fått avvik i løpet av prøven kan du: Klikk på Underkjenn resultatet på grunn av avvik. Kandidaten får då underkänt prov, oavsett antal rätt svar på provet
 • Dette gjelder uavhengig av hvor mange poeng kandidaten har fått.

Avslutte prøvetilfellet

Når alle kandidatene har levert prøven og du har bekreftet alle resultatene skal du avslutt prøvetilfellet for å sende over resultatene til Jegerregisteret. Husk at du må betale avgiften til dem selv etterpå. Dersom du skal ha flere grupper med kandidater etter hverandre kan du gjøre dette etter at alle dagens kandidater har tatt prøven, eller du kan gjøre det mellom hver gruppe. 


Når du har avsluttet prøvetilfellet blir du automatisk tatt tilbake til ventelisten. 


Legge til flere kandidater

Etter at du har startet prøven for en gruppe prøvetagere kan du alltid gå tilbake til ventelisten og legge til flere. Klikk på knappen Legg til flere prøvedeltagere. 


Kontroller kandidaten og gjør ham klar for prøven. For å komme tilbake til prøvegjennomføringen igjen må du klikke på Tillbaka till provet. Logg ut

Klikk på navnet ditt opp til høyre i løsningen for å logge ut.