Innehållsförteckning


Påloggning

Gå till inloggningssidan och skriv in ditt personnummer, verfiera med Bank-ID. 


När du är inloggad ska du välja vad du vill göra. I det här fallet ska du välja "Utför digitalt prov", klicka sedan på "Fortsätt".


Informationstavlan

På informationstavlan kan aktuell information läggas ut från Naturvårdsverket. Klicka på "Gå vidare" när du läst informationen.
Val av provbana

Den som har ansvar för fler provbanor måste nu välja vilken provbana som prov ska genomföras på vid detta tillfälle. Klicka på provbanan i boxen och sedan "Vidare till prov". Om du har förordnande på endast 1 provbana visas inte detta val.
Verifieringssidan

Sidan du kommit till nu kallas Verifieringssidan. Här ska du verifiera att provtagarna i rummet är de personer som visas på listan. Provtagarna hamnar på den här listan när de valt provbanan som du nu är inloggad på.

Klicka på provtagaren för att starta verifieringen.För att verifiera en provtagare klickar du på namnet och bockar i rutorna. Det är tre kontroller som ska göras; kontroll av fotolegitimation, kontroll att avgiften är betald för provet samt kontroll . Kontroll av enhet innebär att du ska stämma av att koden som visas på provtagarens enhet är identisk med koden som visas för dig som provledare.

Här ser vi båda provledars och provtagars bild. Enhetskoden är markerad med en röd ring och är identiska. När alla tre rutorna är ibockade klicker du "Lägg till provtagare till prov".Ta bort provtagare från prov

Om koden inte stämmer eller provtagaren inte finns i rummet, kan du klicka "Ta bort provtagaren från prov".Starta provet

När du klickar på "Starta provet" kommer alla verifierade provtagare kunna starta provet. Du tas till provöversikten.


Provöversikt, progression

I provöversikten ser du alla provtagare, om de startat provet, hur lång tid de har kvar och en progressionsbar som visar hur långt en provtagare kommit i provet.Extra tid

Du kan när som helst klicka på en provtagare för att se fler detaljer. Du kan tilldela mer tid genom att ange antal extra minuter och klicka på "Spara". Du får tilldela extra tid om det finns speciella skäl för just den provtagaren. All tilldelad loggas i Jägarregistret och kan följas upp.
Lägga till fler provtagare medan provet pågår

Om det kommer fler provtagare efter att provet påbörjats kan du gå tillbaka till Verifieringssidan och klicka "Lägg till fler provtagare"


Verifiera de 3 punkterna som tidigare och klicka på "Tillbaka till provet".

Pausa prov

Provledaren kan pausa alla prov om det är nödvändigt, om tex brandlarmet går. Stå i provöversikten och klicka "Pausa alla prov"


För att återuppta provet klickar du på samma knappen som nu heter "Återuppta alla prov". Bilden till höger viser hur provtagarens skärm är vid pausning. 


Det är också möjligt att pausa en provtagare. Gå då inn på provtagaren och använd knappen med "Pausa detta prov" och sedan "Återuppta provet". 


Avvikelser

Avvikelser hos provtagare visas i din vy med en röd symbol med ett tal. Klicka på provtagaren för att se vilken typ av avvikelse som registrerats. 


Om det finns en bra förklaring till varför hon gjorde det så kan du återuppta provet genom att klicka på "Återuppta"-knappen.


Avbryta prov

Vid återkommande avvikelser eller vid fusk kan du som provledare avbryta provet. Klicka på "Avbryt detta prov" och bekräfta. Provet levereras då med de svar som provatagaren hunnit avge. Underkänn därefter resultatet på grund av fusk.


Bekräfta provresultat

I provöversikten visas när en provtagare levererat sitt prov. 


Du ska då klicka dig på provtagaren och antingen godkänna eller underkänna provgenomförandet. Om provet är avlagt på korrekt sätt, utan fusk eller hjälpmedel, så ska provgenomförandet godkännas.
Om provtagarens provtid löper ut så lämnas provet in automatiskt. Gå in och godkänn eller underkänn provgenomförandet. 


Avsluta provtillfället

När du bekräftat provgenomförandet så visas dessa under Färdiga prov. För att skicka resultaten till Jägarregistret måste du "Avsluta provtillfället". Du ska avsluta provtillfället när alla provtagare är klara med sina prov och du har bekräftat att alla prov genomförts korrekt.Logga ut

Klicka på ditt namn för att logga ut.