Denna FAQ ska ge dig, som är provledare i JEX, hjälp att lösa problem som kan uppstå före, under och efter ett prov. Du kommer att få svar på vanliga frågor, samt rutiner som förklarar hur du självständigt kan lösa kända problem som kan uppstå i provledarappen och kandidatappen.

.

.

Innehållsförteckning.

Provledar- och kandidatappen


1.  Jag får detta meddelande när jag försöker starta ett nytt provtilfelle: "“Flera provtilfällen är öppna. Stäng gamla provtilfälle innan du startar nya.”


 • Alla tidigare provtilfäll måste avslutas innan nya kan påbörjas. Om du får detta felmeddelande är orsaken att det tidigare testfallet inte har avslutats korrekt. Det kan finnas flera anledningar till att detta händer, men som regel har det hänt för att du glömt att klicka på "Avsluta testfall" efter att föregående test var klart. Gör så här för att avsluta det föregående testfallet:


    1) Tryck på "Starta provet".


2) Under "Färdiga prov" ser du alla kandidater som befinner sig i det provtilfället som inte är avklarat. Kontrollera att listan stämmer. Klicka sedan på "Avsluta provtilfället".
3) Du har nu fått en popup-ruta. Kontrollera att antalet i "Antal genomförda prov" stämmer överens med antalet kandidater i det tidligare provtilfället. Klicka sedan på "Avsluta provtilfället". Nu är provtilfället  avslutat och du kan starta ett nytt.2. Förloppsindikatorn som visar kandidatens framsteg under provtilfellet har stannat

 • En anledning till att det händer kan vara att du har tappat anslutningen till nätet, eller om du har dålig täckning i rummet. Testa att uppdatera sidan. Kontrollera nätverket och starta om webbläsaren. Logga in som testledare igen. Detta borde lösa problemet.3. Provledar får inte kandidatens provresultat efter att provet genomförts

 • Om du har problem med att få fram kandidaternas resultat efter provet kan det hjälpa att logga ut och starta om webbläsaren. Logga in igen efter omstart. Detta borde lösa problemet, och du får då resultaten för alla kandidater. All information lagras på din användare, så inga resultat eller information kommer att gå förlorade om du loggar ut innan du avslutar testversionen.4. Återuppta provtilfelle fungerar inte

 • Om du har problem med att "Återuppta provtilfället"/"Återuppta alla provtilfäller" kan det bero på anslutningsproblem och lokala nätverksproblem. Testa att uppdatera din sida i provledarappen och starta om webbläsaren vid behov. Om det inte heller fungerar, be kandidaten att starta sin app igen. Alla framsteg och givna svar sparas, så det går alldeles utmärkt för kandidaten att starta om appen. Efter att kandidaten har startat om appen kommer du med största sannolikhet att behöva godkänna kandidaten och verifiera igen. När detta är gjort bör det fungera att återuppta provet.

5. För att förkorta väntetiden mellan verifiering och provstart för att minimera risken för avvikelser kan man kontrollera t.ex ID och betalning för alla först och vänta med kontroll av enhetskod för samtliga i steg två? Ligger bockarna kvar om man bara gör klart två av tre kontroller och sedan ”släcker ner” den provtagaren?

 • Ja, provledare får utföra kontrollerna efter hur det passar resp grupp. Om det är smidigare på det viset ser jag inga problem. ”Bocken” kommer sitta kvar om man kryssar ner fönstret.6. Annan enhetskod: Enhetskoden för kandidatens enhet stämmer inte överens med enhetskoden jag ser i examinatorappen. Hur löser man detta?

 • Be kandidaten starta om appen/logga in igen. När kandidaten har startat om appen, uppdatera sidan i examinatorappen och se om enhetskoderna nu matchar.

 • Kontakta supporten om omstart av kandidatappen inte löser problemet7. Kandidatens skärm blir svart/vit, kandidaten sparkas ut ur appen eller så låser sig/stoppar testet mitt i testet.

 • Be kandidaten att starta om appen. alla framsteg och givna svar sparas, så det är ingen risk att något går förlorat om kandidaten loggar ut och sedan in igen.

 • Kontrollera nätverket. Är nätverket stabilt? Om nätverket är instabilt kan detta göra att testet stannar eller låser sig.

 • Kontrollera att kandidaten har den senaste uppdateringsappen. Om kandidaten behöver uppdatera appen till den senaste versionen, starta om appen och försök starta testet igen.

 • Prova en annan enhet om du inte kan få den att fungera på kandidatens mobil/platta.8. Tappat uppkobling

 • Anledningen till att kandidaten har problem med "Tappat uppkobling" är vanligtvis ett instabilt nätverk i tentamensrummet, eller lokala problem med kandidatens enhet.

 • Kontrollera nätverket om flera kandidater upplever samma problem.

 • Om bara en eller ett par kandidater upplever problemet: försök starta appen igen, och om nödvändigt försök att stänga av/sätta på enheten.


9. Kandidaten får inte påbörja tentamen. Det står bara att spinner, och kandidaten får inte starta provet.

 • Om kandidaten har problem med att starta provet, be kandidaten att starta om appen. Starta om telefonen också. Om detta inte heller löser problemet, prova en annan enhet om du har en tillgänglig.10. Kandidater får inga resultat efter provet

 • Om kandidaten inte får något resultat efter att ha lämnat in provet, försök att starta appen igen. Logga in på appen igen. Då ska resultatet dyka upp.11. Kandidater får inte till att lämna in ett prov.

 •  Om kandidaten har problem med att lämna in provet, be kandidaten att starta appen igen. Försök sedan skicka in provet. Om det inte löser problemet, prova en annan enhet.

 • Om inget av alternativen ovan fungerar, kontakta oss på support så kan vi leverera provet manuellt.

 12. Det saknas text/bilder i uppgiften/långsam laddning av uppgifter/problem med att ladda provinnehåll

 • Problem med långsam laddning och saknade bilder/text i uppgifterna orsakas oftast av ett dåligt nätverk. Kontrollera nätverksanslutningen och försök starta appen igen. Om det inte löser problemet och nätverket fungerar bra, prova en annan enhet.


  Om endast en eller ett fåtal kandidater av flera kandidater har problemet, orsakas det         vanligtvis av ett lokalt problem på enheten som kandidaten använder. Att prova en ny enhet kommer vanligtvis att lösa problemet.


  Om alla kandidater upplever problemet beror det oftast på ett dåligt nätverk i lokalen.
13. Kandidaten får ett meddelande om att andra appar är öppna

 • Om kandidaten får ett meddelande/avvikelse om att andra appar är öppna, stäng appen och stäng alla andra appar som är öppna på mobiltelefonen/surfplattan. Vi rekommenderar att kandidater stänger alla appar i förväg innan provet för att undvika sådana meddelanden och avvikelser. Efter att apparna stängts kan kandidaten fortsätta med testet

14. Om det kommer ett telefonsamtal under pågående prov till en provtagare, blir det en gul avvikelse om man avvisar samtalet eller bryts provet?

 • Det beror lite på variant av telefon. I vissa modeller kan man svara via en notis, andra modeller tar över skärmen helt när det ringer och då kommer gul avvikelse att triggas. Det är viktigt att provledare INTE tillåter hörlurar/headset under prov, just med tanke på de modeller man kan svara i notisen. Viktigast av allt är såklart att provledare har full kontroll på alla provtagare i lokalen.
  Ett prov avbryts aldrig av systemet, det kan bara pausas. Det är alltid provledare som slutgiltigt avbryter ett prov.15. Varför ska ”automatiskt byte” av IP-adressen loggas som gul varning om betydelse saknas

 • Eftersom vissa telefoner ibland byter IP utan egentligen anledning så finns risk att prov pausas utan att provtagaren gjort något fel. Det kan leda till onödigt tjorv för provledaren som måste diskutera och starta upp provet igen. Vi har därför valt att denna avvikelse INTE ska generera paus. Men ändå valt att visa detta för provledaren, teoretiskt kan någon utanför lokalen kopplat upp sig mot provet som pågår, det är därför viktigt att ändå kontrollera hos den provtagaren där avvikelsen registrerats så att hen faktiskt själv skriver provet (väljer svarsalternativ, byter fråga osv)


16. Om provtagarens enhet ”havererar”, går det att fortsätta genomföra påbörjat prov på en lånad enhet?

 • Ja, bara att ange personnummer igen och kontrollera enhetskoden på nytt. Viktigt att kunna ladda enheter under prov.

Andra problem och frågor


1. Pappersprov

 • Pappersprov får inte längre användas. Före den 1 maj 2022 användes papperprovet som backup ifall tekniska problem hindrade kandidater från att göra provet i den digitala appen. Från och med den 1 maj 2022 var detta inte längre lagligt. Pappersprover är därför inte tillåtna att användas under några omständigheter, varken med eller utan godkännande. Endast digital exekvering i appen anses giltig.


2. Dubbelregistrering av prov

 • Har du kandidater som dubbelregistrerats med prov? Kontakta Jägerregisterert/Naturvårdsverket så fixar de det!

 • De kan kontaktas på denna e-postadress:  kundtjanst@naturvardsverket.se
3. Resultat inte registrerat i Jägareregistret

 • Om en kandidats resultat inte har registrerats i Jägarregistret är orsaken att provet kandidaten har gjort inte har bliven avslutat korrekt. Om provtilfället inte har avslutats och lämnats in efter att provet är avslutat, skickas inte kandidatens resultat till Jägarregistret.


       För att avsluta provtilfället och skicka inn resultatet til Jägarregistret, gör som förklarat här:
4. Finns det möjlighet att skapa möjlighet för en ”dummy” för provledare så att man på banan kan köra igenom ett par prov utan att dessa går in till jägarregistret?

 • Nej, tyvärr. Vi har inte möjlighet att ge behörigheter för provledare att testa innan skarpt prov. Vi föreslår att provledare i början bjuder in till små grupper av provtagare, kanske bara ett par stycken, för att sedan successivt öka till normalt antal deltagare. Supporten finns tillgänglig.5. Kan programmet läsa frågor och svar eller måste man ha någon som sitter med vid sidan av de med läs och skrivsvårigheter. Jag har inte uppfattat att möjligheten finns idag, men kanske en idé till utveckling?

 • Vi har valt att inte tillåta några hjälpmedel. Men här vet vi att vissa enheter har funktion att läsa upp den text som är på skärmen. Vi har INTE testat detta och vet därför inte exakt hur väl det fungerar. Ni på förbunden får jättegärna snappa upp om detta behov är stort, då kan vi börja testa de vanligaste uppläsarfunktionerna och rekommendera vissa. Men användandet ska då först godkännas och sedan övervakas av provledare.6. Känner systemet av t ex fjärrskrivbord?

 • Ja, vi detekterar det och aviserar provledaren. Återigen är det viktigt att provledaren har koll på provtagarna. Om något är misstänksamt så kan provledaren pausa en provtagares prov och be denne visa andra öppna appar. Pågår fusk ska prov avbrytas. Bästa är att inga andra appar alls körs i bakgrunden när provet startar.