• Finns det möjlighet att skapa möjlighet för en ”dummy” för provledare så att man på banan kan köra igenom ett par prov utan att dessa går in till jägarregistret?
  • Nej, tyvärr. Vi har inte möjlighet att ge behörigheter för provledare att testa innan skarpt prov. Vi föreslår att provledare i början bjuder in till små grupper av provtagare, kanske bara ett par stycken, för att sedan successivt öka till normalt antal deltagare. Supporten finns tillgänglig.
 • Om det kommer ett telefonsamtal under pågående prov till en provtagare, blir det en gul avvikelse om man avvisar samtalet eller bryts provet? 
  • Det beror lite på variant av telefon. I vissa modeller kan man svara via en notis, andra modeller tar över skärmen helt när det ringer och då kommer gul avvikelse att triggas. Det är viktigt att provledare INTE tillåter hörlurar/headset under prov, just med tanke på de modeller man kan svara i notisen. Viktigast av allt är såklart att provledare har full kontroll på alla provtagare i lokalen.
   Ett prov avbryts aldrig av systemet, det kan bara pausas. Det är alltid provledare som slutgiltigt avbryter ett prov.
 • Kan programmet läsa frågor och svar eller måste man ha någon som sitter med vid sidan av de med läs och skrivsvårigheter. Jag har inte uppfattat att möjligheten finns idag, men kanske en idé till utveckling?
  • Vi har valt att inte tillåta några hjälpmedel. Men här vet vi att vissa enheter har funktion att läsa upp den text som är på skärmen. Vi har INTE testat detta och vet därför inte exakt hur väl det fungerar. Ni på förbunden får jättegärna snappa upp om detta behov är stort, då kan vi börja testa de vanligaste uppläsarfunktionerna och rekommendera vissa. Men användandet ska då först godkännas och sedan övervakas av provledare.
 • För att förkorta väntetiden mellan verifiering och provstart för att minimera risken för avvikelser kan man kontrollera t.ex ID och betalning för alla först och vänta med kontroll av enhetskod för samtliga i steg två? Ligger bockarna kvar om man bara gör klart två av tre kontroller och sedan ”släcker ner” den provtagaren?
  • Ja, provledare får utföra kontrollerna efter hur det passar resp grupp. Om det är smidigare på det viset ser jag inga problem. ”Bocken” kommer sitta kvar om man kryssar ner fönstret. 
 • Varför ska ”automatiskt byte” av IP-adressen loggas som gul varning om betydelse saknas
  • Eftersom vissa telefoner ibland byter IP utan egentligen anledning så finns risk att prov pausas utan att provtagaren gjort något fel. Det kan leda till onödigt tjorv för provledaren som måste diskutera och starta upp provet igen. Vi har därför valt att denna avvikelse INTE ska generera paus. Men ändå valt att visa detta för provledaren, teoretiskt kan någon utanför lokalen kopplat upp sig mot provet som pågår, det är därför viktigt att ändå kontrollera hos den provtagaren där avvikelsen registrerats så att hen faktiskt själv skriver provet (väljer svarsalternativ, byter fråga osv)
 • Om provtagarens enhet ”havererar”, går det att fortsätta genomföra påbörjat prov på en lånad enhet?
  • Ja, bara att ange personnummer igen och kontrollera enhetskoden på nytt. Viktigt att kunna ladda enheter under prov.
 • Känner systemet av t ex fjärrskrivbord?
  • Ja, vi detekterar det och aviserar provledaren. Återigen är det viktigt att provledaren har koll på provtagarna. Om något är misstänksamt så kan provledaren pausa en provtagares prov och be denne visa andra öppna appar. Pågår fusk ska prov avbrytas. Bästa är att inga andra appar alls körs i bakgrunden när provet startar.