• Hur mycket mobildata krävs för att göra provet? 
    • Mindre enn 80MB