Ladda ner appen i App Store eller Google Play. 


På startsidan kan du välja om du vill göra ett Övningsprov eller det skarpa Teoriprovet. I Övningsprovet kan du testa så att den enhet du vill använda fungerar med provet. Du kan också se hur provet ser ut.

Välj «Teoriprov» för att starta provet.

Startskärm


Läs texten och klicka sedan på «Jag förstår», då tas du vidare till inloggningen.


Skriv in ditt personnummer och klicka på «Fortsätt».


Läs informationen och klicka sedan på «Jag förstår, fortsätt» för att komma vidare.


Välj provbana. Klicka på «Välj provbana» och välj län och sedan den provbana du är på. 

     

Du kan också söka fram rätt provbana genom att skriva provbanans namn eller registernummer. Provledaren kan tala om vilket registernummer banan har. 


Du är nu på verifieringssidan. Om du valt fel provbana kan du ändra det genom att klicka «Byt provbana». 

Provledaren ska nu verifiera de som ska avlägga prov. Ta fram fotolegitimation och bevis på betald avgift och vänta på att provledaren kontrollerat uppgifterna. Provledaren aktiverar sedan provet från sin applikation. 


Läs texten och klicka sedan på «Starta prov».


Alla frågor är flervalsfrågor med 4 alternativ. Endast 1 alternativ är korrekt. Läs frågan och klicka på det alternativ du anser korrekt. Klicka sedan vidare till nästa fråga.


Om du vill hitta tillbaka till frågan senare kan du bokmärka frågan. 


I Frågelistan hittar du en översikt över alla frågorna. Du ser vilka som er bokmärkade och vilka som är besvarade. 

Du kan gå tillbaka till vilken fråga som helst, när som helst. Om du klickar på «Ta bort bokmärke» tas bokmärket bort.


Om du klickar på klockan visas hur lång tid du har kvar av provtiden. När provet startas har du 60 minuter tillgodo. Klockan ändrar färg från grön till orange när det återstår 5 minuter. Den ändrar färg till röd när det återstår 2 minuter.
Längst ner i listan kan du välja att återvända till testet, eller du kan klicka på «Gå till avsluta och lämna in provet» för att leverera provet. 


Då får du en översikt på hur många av frågorna som är besvarade och obesvarade. I det här fallet finns 1 obesvarade fråga. Vill du svara på denna kan du gå tillbaka till frågorna och ange dina svar.


Avsluta och lämna in ditt prov när du är klar.


När du lämnat in ditt prov visas ett preliminärt resultat. 

Denna sida visas tills provledaren har godkänt eller underkänt provgenomförandet. När provledaren gjort detta visas ditt slutgiltiga resultat.I det här fallet är provet inte godkänt.


Klicka på «Se resultat per kategori» för att se en översikt hur du presterat inom de olika ämnesområdena. Detta kan du även se om du loggar in i Jägarregistret senare.